Trimetazidin v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie po koronárních výkonech

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie (CIN – contrast-induced nephropathy) patří mezi závažné komplikace koronární angiografie, která tak může být spojena se zvýšenou morbiditou a mortalitou, nutností krátkodobé hemodialýzy, prodloužením hospitalizace i trvalým poškozením renálních funkcí. CIN po koronární angiografii je častěji pozorována u pacientů s chronickou renální insuficiencí, diabetes mellitus, dehydratací nebo městnavým srdečním selháním; riziko dále stoupá při použití vyšší dávky kontrastní látky. CIN se vyskytuje přibližně u 11–44 % pacientů s mírnou renální insuficiencí; stupeň renální insuficience je přímo úměrný incidenci CIN. V patogenezi CIN se nejspíše uplatňuje tvorba reaktivních kyslíkových radikálů, dřeňová ischemie během reperfuze po vazokonstrikci indukované kontrastní látkou a poškození tubulárních buněk. Ve snaze zabránit vzniku CIN bylo zkoušeno mnoho různých profylaktických režimů, dosud je však jako preventivní opatření všeobecně přijímána pouze hydratace izotonickými roztoky. V této indikaci byl studován také trimetazidin (TMZ), lék ze skupiny cytoprotektivních antiischemik, který se běžně používá v terapii anginy pectoris. Bylo pozorováno, že TMZ brání škodlivému účinku reperfuze na buněčné a mitochondriální úrovni, působí antioxidačně – snižuje uvolňování volných kyslíkových radikálů, zvyšuje metabolismus glukózy, snižuje intracelulární acidózu, chrání zásoby ATP, snižuje lipoperoxidaci struktur buněčných membrán a inhibuje migraci neutrofilů do ložiska postiženého ischemií i následnou reperfuzí. Vzhledem k těmto účinkům a patogenezi CIN se nabízí použití TMZ také v profylaxi CIN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky