Aliskiren v léčbě systolické hypertenze u geriatrických pacientů – studie AGELESS

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze představuje významný zdravotnický problém. Její incidence stoupá s věkem – v USA postihuje 30 % celkové populace a dvě třetiny osob starších 65 let, přičemž u více než dvou třetin pacientů je k dosažení normotenze (140/90 mm Hg, resp. 130/80 mm Hg u diabetiků a vysoce rizikových pacientů) nutná léčba dvěma a více různými antihypertenzivy. Specifickým problémem je systolická hypertenze (sHT) u starých osob – zvýšení systolického krevního tlaku (sTK) je spojeno s vyšším rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP), srdečního selhání, selhání ledvin a úmrtí než zvýšení diastolického krevního tlaku (dTK). Při léčbě izolované sHT, většinou u pacientů starších 60 let, bylo pozorováno snížení výskytu kardiovaskulárních chorob o 32 %, CMP o 36 %, srdečního selhání o 49 % a nefatálního infarktu myokardu či úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 27 %. Několik recentních studií rovněž potvrdilo výrazný přínos léčby sHT u geriatrických pacientů. Důležitou úlohu v léčbě hypertenze hraje blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron pomocí inhibitorů ACE (angiotenzin konvertující enzym) a blokátorů receptorů pro AT II (angiotenzin II). Účinnost ve snižování krevního tlaku prokázal rovněž aliskiren, perorální přímý inhibitor reninu, a to jak v monoterapii, tak v kombinaci s dalšími antihypertenzivy. Dosud však nebyl zkoumán v léčbě geriatrických pacientů s izolovanou sHT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky