Účinnost a bezpečnost kombinace ezetimib/simvastatin ve srovnání s atorvastatinem u pacientů s hypercholesterolemií a metabolickým syndromem – studie VYMET

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Metabolický syndrom (MS) je komplexní onemocnění zahrnující zvýšený krevní tlak, zvýšenou tělesnou hmotnost, narušenou homeostázu glukózy a aterogenní dyslipidemii. Tyto symptomy jsou zároveň faktory zvyšujícími riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) a diabetes mellitus 2. typu, proto bývá u těchto pacientů nutná intenzivní hypolipidemická léčba. U pacientů s hypercholesterolemií a MS by dle platných doporučení měla být primárně cílena na LDL-cholesterol (low-density lipoprotein). U pacientů s plazmatickou koncentrací triglyceridů (TG) 2,26–5,64 mmol/l (200–499 mg/dl) je druhým cílem snížení koncentrace non-HDL-cholesterolu (non-high-density lipoprotein), popřípadě apolipoproteinu B. U pacientů s vysokým rizikem ICHS by hypolipidemickou léčbou mělo být dosaženo koncentrace LDL-cholesterolu < 2,59 mmol/l (100 mg/dl), koncentrace non-HDL-cholesterolu < 3,37 mmol/l (130 mg/dl) a koncentrace apolipoproteinu B < 0,9 g/l (90 mg/dl); respektive < 1,81 mmol/l (70 mg/dl), < 2,59 mmol/l (100 mg/dl) a < 0,8 g/l (80 mg/dl) u pacientů s velmi vysokým rizikem ICHS. Klinických studií hodnotících účinnost různých hypolipidemik v léčbě pacientů s MS je poměrně málo; v současné době se pro léčbu těchto pacientů doporučuje kombinace ezetimib/simvastatin v dávce 10/20 mg, resp. 10/40 mg, nebo atorvastatin v dávce 10, 20 či 40 mg denně. V předkládané studii byla porovnávána účinnost a bezpečnost výše uvedených léčebných režimů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky