Intenzivní hypolipidemická léčba zpomaluje progresi aterosklerózy karotid – studie METEOR

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Plazmatická koncentrace LDL-cholesterolu velmi úzce koreluje s rizikem úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Současně je známo, že statiny, jež snižují koncentraci LDL-cholesterolu, snižují i riziko koronárních příhod. Dosud je však jen velmi málo poznatků o tom, jak rychle je tohoto účinku dosaženo. Zatímco v některých studiích je zmiňován přínos již po jednom roce léčby, jiné studie to popírají. V nedávno provedené metaanalýze randomizovaných klinických studií s více než 90 000 pacienty byl zjištěn signifikantní 14% pokles výskytu závažných cévních příhod již během prvního roku léčby. Tento nález je připisován především léčbou navozenému poklesu koncentrace LDL-cholesterolu a zpomalení progrese nebo dokonce regresi aterosklerotických změn, jejichž klinicky diagnostikovatelným korelátem je ultrazvukové měření tloušťky intima-media karotid (CIMT – carotic intima-media thickness).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky