Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které má tendenci k progresi – postupem času je k udržení kontroly glykemií (a tím také ke snížení rizika komplikací spojených s diabetem) často nutné převedení na inzulin. Ve studii UKPDS byla intenzivní kontrola glykemií spojena se snížením výskytu dlouhodobých komplikací diabetu, ale také se zvýšeným rizikem hypoglykemií a větším váhovým přírůstkem. Studie STENO-2 a ADVANCE poskytly další důkazy o významu dobré kompenzace diabetu s ohledem na snížení morbidity a mortality pacientů s diabetem. Inzulin detemir a inzulin glargin (dále jen detemir a glargin) jsou solubilní, dlouhodobě působící inzulinová analoga, která mají srovnatelný farmakodynamický profil a delší účinek v porovnání s inzulinem NPH. Užívání detemiru, na rozdíl od glarginu, je spojeno také s nižším váhovým přírůstkem ve srovnání s inzulinem NPH.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky