Saxagliptin

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN, Hradec Králové
Citace: 1 Evans M. Saxagliptin: a review. Br J Diab Vasc Dis 2010
10:14–20. 2 Tahrani AA, Piya MK, Barnett AH. Saxagliptin: a new DPP-4 inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Adv Ther 2009
26:249–62. 3 Deacon CF, Holst J. Saxagliptin: a new dipeptidyl peptidase-4 inhibitor for the treatment of type 2 diabetes. Adv Ther 2009
26:488–99. 4 Rosenstock J, Aquilar-Salinas C, Klein E, et al, for the CV181-011 Study Investigators. Effects ox saxagliptin monotherapy in treatment-naive patients with type 2 diabetes. Curr Med Res Opin 2009
25:2401–11. 5 De Fronzo R, Hissa M, Garber A, et al. The efficacy and safety of saxagliptin when added to metformin therapy in patients with inadequately controlled type 2 diabetes with metformin alone. Diabetes Care 2009
32:1649–55. 6 Chacra AR, Tan GH, Apanovitch A, et al. Saxagliptin added to a submaximal dose of sulfonylurea improves glycaemic control compared with uptitration of sulfonylurea in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Int J Clin Pract 2009
63:1395–406. 7 Hollander P, Li J, Allen E, et al, for the CV181-013 Investigators. Saxagliptin added to a thiazolidinedione improves glycemic control in patients with type 2 diabetes and inadequate control on thiazolidinedione alone. J Clin Endocrinol Metab 2009
94:4810–9. 8 Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: update regarding thiazolidinediones: a consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2008
31:173–5.

Souhrn

Saxagliptin je nové antidiabetikum, založené na inkretinovém principu. Podobně jako sitagliptin a vildagliptin blokuje enzym dipeptidylpeptidázu-4 (DPP-4), který za normálních okolností štěpí inkretinový hormon glukagon-like peptid-1 (GLP-1) během několika minut. Saxagliptin snižuje glykovaný hemoglobin (HbA1c) až o 1 %. GLP-1 zvyšuje sekreci inzulinu v závislosti na zvýšení glykemie, tedy při příjmu potravy. Výskyt hypoglykemií a ovlivnění tělesné hmotnosti je při léčbě saxagliptinem minimální. V roce 2009 schválily použití tohoto léku European Medicines Agency (EMEA) v Evropě a Food and Drug Administration (FDA) ve Spojených státech amerických.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky