2010: rok niacinu?

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obory: Kardiologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Přečte-li si někdo název mého článku, možná mě bude obviňovat z nadržování, nebo dokonce z přesunu z oblasti medicíny do marketingu. Kdo mne ale zná těch více než 20 let, po něž se věnuji problematice léčby hyperlipoproteinemií (HLP) a dyslipidemií (DLP), ten ví, že niacin jsme chtěli ještě s profesorem Šobrou zajistit pro ČR individuálním dovozem suroviny (posléze se to alespoň na přechodnou dobu podařilo v 90. letech pracovníkům IKEM v rámci spolupráce s Univerzitou v San Francisku) a snažil jsem se ho získat skutečně při každé příležitosti od 80. let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky