Azithromycin v nové lékové formě

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Jiří Slíva
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.*
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
*Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha

Souhrn

Makrolidy se díky svému účinku a poměrně příznivému bezpečnostnímu profilu v současné době stále řadí k nejčastěji užívaným antibiotikům – samozřejmě s vědomím možných rizik, např. rozvoje vysoké rezistence bakterií vůči této lékové skupině ve Francii a jiných zemích či potenciálních lékových interakcí, jež jsou zmiňovány ponejvíce v souvislosti s podáváním staršího zástupce makrolidů erythromycinu nebo i novějšího clarithromycinu. U azithromycinu je takové riziko podstatně nižší a současně se tento lék vyznačuje jednoduchými dávkovacími schématy – to nejjednodušší, jednorázové, právě vstupuje do běžného klinického užívání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky