Indacaterol – první inhalační β2-agonista s ultra-dlouhodobým účinkem (ultra-LABA) pro léčbu CHOPN

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obory: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Citace: 1 Global strategy for diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD Updated 2009, dostupný na www.goldcopd.org. 2 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2008. ÚZIS 2009, dostupné na www.uzis.cz. 3 Restrepo RD. A stepwise approach to management of stable COPD with inhaled pharmacotherapy: A review. Respir Care 2009
54:1058–1080. 4 Skoupá J, Bláhová M, Kašák V, et al. The Czech BURDEN study: Burden and Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. ISPOR 2009
PRS12. 5 Beier J, Beeh KM, Brookmen L, et al. Bronchodilatator effect of indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009
22:492–6. 6 Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008
359:1543–54. 7 Kašák V. Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc. Farmakoterapie 2009
5:4–10. 8 Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, et al. Effect pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from TORCH study. Am J Respir Crit Care Med 2008
178:332–8. 9 Calverley PM, Rabe KF, Goehring UM, et al. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomized clinical trials. Lancet 2009
374:685–94. 10 Fabri LM, Calverley PM, Izquierdo-Alonso JL, et al. Roflumilast in moderate-to-severe obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilatators: two randomized clinical trials. Lancet 2009
374:694–703. 11 Lipwort BJ. Phosphodiesterase-4 inhibitors for asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2005
365: 167–75. 12 Claxton AJ, Cramer J, Pierce CA. A systematic review of the associations between dose regiments and medication compliance. Clin Ther 2001
23:1296–1310. 13 Beeh KM, Beier J. Indacaterol, a novel inhaled, once-daily, long-acting beta2-agonist for the treatment of obstructive airways diseases. Adv Ther 2009
26:691–9. 14 Roig J, Hernando R, Mora R. Indacaterol, a novel once daily inhaled β2-adrenoreceptor agonist. Open Respir Med J 2009
3:27–30. 15 Lombardi D, Cuenoud B, Krämer SD. Lipid membrane interactions of indacaterol and salmeterol: Do they influence their pharmacological properties? Eur J Pharm Sci 2009
38: 533–47. 16 Tarral A, Fauchouxs N, Knight H, el al. Safety and tolerability of multiple-dose of indacaterol, a novel 24-hour β2-agonist in patients with mild asthma. Eur Respir J 2005
26 (suppl. 49):253s. 17 Duvauchelle T, Elharrat B, Knight H, et al. Single-dose indacaterol, a novel 24-hour β2-agonist is well tolerated in patients with mild asthma. Eur Respir J 2005
26(suppl. 49):253s. 18 Brookman L, Knowles LJ, Barier K, et al. Safety and tolerability of single therapeutic and supratherapeutic doses of indacaterol versus salmeterol and salbutamol in patients with asthma. Curr Med Res Opin 2007
23:3113–22. 19 Yang WH, Martinot JB, Pohunek P, et al. Tolerability of indacaterol, a novel once-daily β2-agonist in patients with asthma: a randomized, placebo-controlled, 28 day safety study. Ann Allergy Asthma Immunol 2007
99:555–61. 20 Chuchalin A, Tsoi AN, Richter K, et al. Safety and tolerability of indacaterol in asthma: a randomized, placebo-controlled 28-day study. Respir Med 2007
101:2065–75. 21 GINA Workshop Report – Revised 2009
dostupný na www.ginasthma.org. 22 Scola A-M, Loxham M, Charlton SJ, et al. The long-acting β-adrenoreceptor agonist, indacaterol, inhibits IgE-dependent response of human lung mast cells. Br J Pharmacol 2009
158:267–76. 23 Rennard S, Bantje T, Centanni S, et al. A dose ranging study of indacaterol in obstructive airways disease, with a tiotropium comparison. Respir Med 2008
102:1033–44. 24 Beier J, Chanez P, Martinot JB, et al. Safety, tolerability and efficacy of indacaterol, a novel once-daily β2-agonist, in patients with COPD: 28-day randomized, placebo-controlled clinical trial. Pulm Pharmacol Ther 2007
20:740–9. 25 Beier J, Beeh KM, Brookman L, et al. Bronhodilatator effects on indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009
22:492–6. 26 Bauwens O, Nonane V, van de Maele B, et al. 24-hour bronchodilatator efficacy of single doses of indacaterol in subjects with COPN: comparison with placebo and formoterol. Curr Med Res Opin 2009
25:463–70. 27 Beeh KM, Khindri S, Drollman A-F. Effect of indacaterol maleate on dynamic lung hyperinflation in patients with COPD. ERS Annual Congress 2009
Abstract 4357. 28 Feldman G, Siler T, Prasad N, et al. Efficacy and safety of Indacaterol 150 μg once-daily in COPD: a 12-week study. Am J Respir Crit Care Med 2009
179:A4548. Abstract. 29 Fogarty C, Hébert J, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily provides effective 24-h bronchodilatation in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009
Poster 2025. 30 Yorganciogˇlu A, Mahler DA, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009
Poster 2028. 31 Lötvall J, Cosio GB, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily improves day and night-symptom control in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009
Poster 2029. 32 Worth H, Kleerup E, Iqbal A, et al. Safety and tolerability of indacaterol once-daily in COPD patients versus placebo and tiotropium: a 26 week study. ERS Annual Congress 2009
Poster 2030. 33 Dahl R, Kolman P, Jack D, et al. Bronchodilatator therapy with indacaterol once-daily in COPD: a 52-week comparison with formoterol. ERS Annual Congress 2009
Poster 4350. 34 Magnussen H, Paggiaro P, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life (HRQoL) in COPD patients: a 52-week study versus placebo and formoterol. ERS Annual Congress 2009
Poster 2019 35 Nonikov V, Verkindre C, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves symptom control in COPD patients: a 52-week evaluation versus placebo end formoterol. ERS Annual Congress 2009
Poster 2024. 36 Buhl R, Pieters W, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves dyspnoea and BODE index in COPD patients: a 52-week study versus twice-daily formoterol. ERS Annual Congress 2009
Poster 2026 37 Buhl R, Pieters W, Jack D, et al. Indacaterol once-daily reduces COPD exacerbations over 52 weeks of treatment. Am J Respir Crit Care Med 2009
179:A6185. Abstract. 38 Chung KF, Kornmann O, Jack D, et al. Safety and tolerability of indacaterol over 52 weeks of treatment in COPD. Am J Respir Crit Care Med 2009
179:A4546. Abstract. 39 Magnussen H, Verkindre C, Jack D, et al. Indacaterol once-daily is equally effective dosed either in the evening or morning in COPD patients: a placebo-controlled comparison with placebo. ERS Annual Congress 2009
Poster 3461. 40 Khindri S, Sabo R, Harris S et al. Cardiac safety of indacaterol – no clinical effect on QT interval in healthy subject. ERS Annual Congress 2009
Poster 2031. 41 Naline E, Triffilief A, Fairhurst RA, et al. Effect of indacaterol a novel long-acting β2-agonist, on isolated human bronchi. Eur Respir J 2007
29:575–81. 42 Kašák V. Nové inhalační systémy užívané v léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí s obstrukcí dýchacích cest. Remedia 2007
17:26–38. 43 Pavkov R et al. Concept1 (a new single dose dry powder inhaler) Peak inspiratory flow rate study with COPD patients. RDD 2008
3:683–6. 44 Kašák V, Feketeová E, Macháčková M, et al.. Analýza průzkumu chybovosti v užívání inhalačních systémů k aplikaci kontrolujících antiastmatik v léčbě pacientů s perzistujícím astmatem. Alergie 2008
9(Suppl 1/08):98–118. 45 Anderson GP. Formoterol: pharmacology, molecular basis of agonism, and mechanism of long duration of a highly potent and selective beta 2-adrenoceptor agonist bronchodilator. Life Sci 1993
52):2145–60. Review. 46 Cuenoud B et al. Indacaterol: Design and Properties of an Efficacious Once-a-Day Beta-2 Agonist. Med Chem (submitted).

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je definována jako léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky, jež mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých nemocných. Postižení plic je charakterizováno bronchiální obstrukcí s omezeným průtokem vzduchu v průduškách, která není plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Celosvětově je nejčastějším rizikovým faktorem kouření tabáku. Podle GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) se CHOPN dělí na čtyři stadia: I – lehké, II – středně těžké, III – těžké, IV – velmi těžké.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky