Indacaterol – první inhalační β2-agonista s ultra-dlouhodobým účinkem (ultra-LABA) pro léčbu CHOPN

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Citace: 1 Global strategy for diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD Updated 2009, dostupný na www.goldcopd.org. 2 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2008. ÚZIS 2009, dostupné na www.uzis.cz. 3 Restrepo RD. A stepwise approach to management of stable COPD with inhaled pharmacotherapy: A review. Respir Care 2009;54:1058–1080. 4 Skoupá J, Bláhová M, Kašák V, et al. The Czech BURDEN study: Burden and Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. ISPOR 2009; PRS12. 5 Beier J, Beeh KM, Brookmen L, et al. Bronchodilatator effect of indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009;22:492–6. 6 Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008; 359:1543–54. 7 Kašák V. Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc. Farmakoterapie 2009;5:4–10. 8 Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, et al. Effect pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from TORCH study. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:332–8. 9 Calverley PM, Rabe KF, Goehring UM, et al. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomized clinical trials. Lancet 2009;374:685–94. 10 Fabri LM, Calverley PM, Izquierdo-Alonso JL, et al. Roflumilast in moderate-to-severe obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilatators: two randomized clinical trials. Lancet 2009;374:694–703. 11 Lipwort BJ. Phosphodiesterase-4 inhibitors for asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2005;365: 167–75. 12 Claxton AJ, Cramer J, Pierce CA. A systematic review of the associations between dose regiments and medication compliance. Clin Ther 2001;23:1296–1310. 13 Beeh KM, Beier J. Indacaterol, a novel inhaled, once-daily, long-acting beta2-agonist for the treatment of obstructive airways diseases. Adv Ther 2009;26:691–9. 14 Roig J, Hernando R, Mora R. Indacaterol, a novel once daily inhaled β2-adrenoreceptor agonist. Open Respir Med J 2009;3:27–30. 15 Lombardi D, Cuenoud B, Krämer SD. Lipid membrane interactions of indacaterol and salmeterol: Do they influence their pharmacological properties? Eur J Pharm Sci 2009;38: 533–47. 16 Tarral A, Fauchouxs N, Knight H, el al. Safety and tolerability of multiple-dose of indacaterol, a novel 24-hour β2-agonist in patients with mild asthma. Eur Respir J 2005;26 (suppl. 49):253s. 17 Duvauchelle T, Elharrat B, Knight H, et al. Single-dose indacaterol, a novel 24-hour β2-agonist is well tolerated in patients with mild asthma. Eur Respir J 2005;26(suppl. 49):253s. 18 Brookman L, Knowles LJ, Barier K, et al. Safety and tolerability of single therapeutic and supratherapeutic doses of indacaterol versus salmeterol and salbutamol in patients with asthma. Curr Med Res Opin 2007;23:3113–22. 19 Yang WH, Martinot JB, Pohunek P, et al. Tolerability of indacaterol, a novel once-daily β2-agonist in patients with asthma: a randomized, placebo-controlled, 28 day safety study. Ann Allergy Asthma Immunol 2007;99:555–61. 20 Chuchalin A, Tsoi AN, Richter K, et al. Safety and tolerability of indacaterol in asthma: a randomized, placebo-controlled 28-day study. Respir Med 2007;101:2065–75. 21 GINA Workshop Report – Revised 2009; dostupný na www.ginasthma.org. 22 Scola A-M, Loxham M, Charlton SJ, et al. The long-acting β-adrenoreceptor agonist, indacaterol, inhibits IgE-dependent response of human lung mast cells. Br J Pharmacol 2009; 158:267–76. 23 Rennard S, Bantje T, Centanni S, et al. A dose ranging study of indacaterol in obstructive airways disease, with a tiotropium comparison. Respir Med 2008;102:1033–44. 24 Beier J, Chanez P, Martinot JB, et al. Safety, tolerability and efficacy of indacaterol, a novel once-daily β2-agonist, in patients with COPD: 28-day randomized, placebo-controlled clinical trial. Pulm Pharmacol Ther 2007;20:740–9. 25 Beier J, Beeh KM, Brookman L, et al. Bronhodilatator effects on indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009;22:492–6. 26 Bauwens O, Nonane V, van de Maele B, et al. 24-hour bronchodilatator efficacy of single doses of indacaterol in subjects with COPN: comparison with placebo and formoterol. Curr Med Res Opin 2009;25:463–70. 27 Beeh KM, Khindri S, Drollman A-F. Effect of indacaterol maleate on dynamic lung hyperinflation in patients with COPD. ERS Annual Congress 2009; Abstract 4357. 28 Feldman G, Siler T, Prasad N, et al. Efficacy and safety of Indacaterol 150 μg once-daily in COPD: a 12-week study. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A4548. Abstract. 29 Fogarty C, Hébert J, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily provides effective 24-h bronchodilatation in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009; Poster 2025. 30 Yorganciogˇlu A, Mahler DA, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009; Poster 2028. 31 Lötvall J, Cosio GB, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily improves day and night-symptom control in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009; Poster 2029. 32 Worth H, Kleerup E, Iqbal A, et al. Safety and tolerability of indacaterol once-daily in COPD patients versus placebo and tiotropium: a 26 week study. ERS Annual Congress 2009; Poster 2030. 33 Dahl R, Kolman P, Jack D, et al. Bronchodilatator therapy with indacaterol once-daily in COPD: a 52-week comparison with formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 4350. 34 Magnussen H, Paggiaro P, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life (HRQoL) in COPD patients: a 52-week study versus placebo and formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 2019 35 Nonikov V, Verkindre C, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves symptom control in COPD patients: a 52-week evaluation versus placebo end formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 2024. 36 Buhl R, Pieters W, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves dyspnoea and BODE index in COPD patients: a 52-week study versus twice-daily formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 2026 37 Buhl R, Pieters W, Jack D, et al. Indacaterol once-daily reduces COPD exacerbations over 52 weeks of treatment. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A6185. Abstract. 38 Chung KF, Kornmann O, Jack D, et al. Safety and tolerability of indacaterol over 52 weeks of treatment in COPD. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A4546. Abstract. 39 Magnussen H, Verkindre C, Jack D, et al. Indacaterol once-daily is equally effective dosed either in the evening or morning in COPD patients: a placebo-controlled comparison with placebo. ERS Annual Congress 2009; Poster 3461. 40 Khindri S, Sabo R, Harris S et al. Cardiac safety of indacaterol – no clinical effect on QT interval in healthy subject. ERS Annual Congress 2009; Poster 2031. 41 Naline E, Triffilief A, Fairhurst RA, et al. Effect of indacaterol a novel long-acting β2-agonist, on isolated human bronchi. Eur Respir J 2007;29:575–81. 42 Kašák V. Nové inhalační systémy užívané v léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí s obstrukcí dýchacích cest. Remedia 2007;17:26–38. 43 Pavkov R et al. Concept1 (a new single dose dry powder inhaler) Peak inspiratory flow rate study with COPD patients. RDD 2008; 3:683–6. 44 Kašák V, Feketeová E, Macháčková M, et al.. Analýza průzkumu chybovosti v užívání inhalačních systémů k aplikaci kontrolujících antiastmatik v léčbě pacientů s perzistujícím astmatem. Alergie 2008; 9(Suppl 1/08):98–118. 45 Anderson GP. Formoterol: pharmacology, molecular basis of agonism, and mechanism of long duration of a highly potent and selective beta 2-adrenoceptor agonist bronchodilator. Life Sci 1993;52):2145–60. Review. 46 Cuenoud B et al. Indacaterol: Design and Properties of an Efficacious Once-a-Day Beta-2 Agonist. Med Chem (submitted).

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je definována jako léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky, jež mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých nemocných. Postižení plic je charakterizováno bronchiální obstrukcí s omezeným průtokem vzduchu v průduškách, která není plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Celosvětově je nejčastějším rizikovým faktorem kouření tabáku. Podle GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) se CHOPN dělí na čtyři stadia: I – lehké, II – středně těžké, III – těžké, IV – velmi těžké.

Literatura

1
Global strategy for diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD Updated 2009, dostupný na www.goldcopd.org.
2
Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2008. ÚZIS 2009, dostupné na www.uzis.cz.
3
Restrepo RD. A stepwise approach to management of stable COPD with inhaled pharmacotherapy: A review. Respir Care 2009;54:1058–1080.
4
Skoupá J, Bláhová M, Kašák V, et al. The Czech BURDEN study: Burden and Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. ISPOR 2009; PRS12. 5 Beier J, Beeh KM, Brookmen L, et al. Bronchodilatator effect of indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009;22:492–6.
6
Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008; 359:1543–54.
7
Kašák V. Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc. Farmakoterapie 2009;5:4–10. 8 Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, et al. Effect pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from TORCH study. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:332–8. 9 Calverley PM, Rabe KF, Goehring UM, et al. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomized clinical trials. Lancet 2009;374:685–94.
10
Fabri LM, Calverley PM, Izquierdo-Alonso JL, et al. Roflumilast in moderate-to-severe obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilatators: two randomized clinical trials. Lancet 2009;374:694–703.
11
Lipwort BJ. Phosphodiesterase-4 inhibitors for asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2005;365: 167–75.
12
Claxton AJ, Cramer J, Pierce CA. A systematic review of the associations between dose regiments and medication compliance. Clin Ther 2001;23:1296–1310.
13
Beeh KM, Beier J. Indacaterol, a novel inhaled, once-daily, long-acting beta2-agonist for the treatment of obstructive airways diseases. Adv Ther 2009;26:691–9.
14
Roig J, Hernando R, Mora R. Indacaterol, a novel once daily inhaled β2-adrenoreceptor agonist. Open Respir Med J 2009;3:27–30.
15
Lombardi D, Cuenoud B, Krämer SD. Lipid membrane interactions of indacaterol and salmeterol: Do they influence their pharmacological properties? Eur J Pharm Sci 2009;38: 533–47.
16
Tarral A, Fauchouxs N, Knight H, el al. Safety and tolerability of multiple-dose of indacaterol, a novel 24-hour β2-agonist in patients with mild asthma. Eur Respir J 2005;26 (suppl. 49):253s.
17
Duvauchelle T, Elharrat B, Knight H, et al. Single-dose indacaterol, a novel 24-hour β2-agonist is well tolerated in patients with mild asthma. Eur Respir J 2005;26(suppl. 49):253s.
18
Brookman L, Knowles LJ, Barier K, et al. Safety and tolerability of single therapeutic and supratherapeutic doses of indacaterol versus salmeterol and salbutamol in patients with asthma. Curr Med Res Opin 2007;23:3113–22.
19
Yang WH, Martinot JB, Pohunek P, et al. Tolerability of indacaterol, a novel once-daily β2-agonist in patients with asthma: a randomized, placebo-controlled, 28 day safety study. Ann Allergy Asthma Immunol 2007;99:555–61.
20
Chuchalin A, Tsoi AN, Richter K, et al. Safety and tolerability of indacaterol in asthma: a randomized, placebo-controlled 28-day study. Respir Med 2007;101:2065–75.
21
GINA Workshop Report – Revised 2009; dostupný na www.ginasthma.org.
22
Scola A-M, Loxham M, Charlton SJ, et al. The long-acting β-adrenoreceptor agonist, indacaterol, inhibits IgE-dependent response of human lung mast cells. Br J Pharmacol 2009; 158:267–76.
23
Rennard S, Bantje T, Centanni S, et al. A dose ranging study of indacaterol in obstructive airways disease, with a tiotropium comparison. Respir Med 2008;102:1033–44.
24
Beier J, Chanez P, Martinot JB, et al. Safety, tolerability and efficacy of indacaterol, a novel once-daily β2-agonist, in patients with COPD: 28-day randomized, placebo-controlled clinical trial. Pulm Pharmacol Ther 2007;20:740–9.
25
Beier J, Beeh KM, Brookman L, et al. Bronhodilatator effects on indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009;22:492–6.
26
Bauwens O, Nonane V, van de Maele B, et al. 24-hour bronchodilatator efficacy of single doses of indacaterol in subjects with COPN: comparison with placebo and formoterol. Curr Med Res Opin 2009;25:463–70.
27
Beeh KM, Khindri S, Drollman A-F. Effect of indacaterol maleate on dynamic lung hyperinflation in patients with COPD. ERS Annual Congress 2009; Abstract 4357.
28
Feldman G, Siler T, Prasad N, et al. Efficacy and safety of Indacaterol 150 μg once-daily in COPD: a 12-week study. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A4548. Abstract.
29
Fogarty C, Hébert J, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily provides effective 24-h bronchodilatation in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009; Poster 2025.
30
Yorganciogˇlu A, Mahler DA, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009; Poster 2028.
31
Lötvall J, Cosio GB, Iqbal A, et al. Indacaterol once-daily improves day and night-symptom control in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. ERS Annual Congress 2009; Poster 2029.
32
Worth H, Kleerup E, Iqbal A, et al. Safety and tolerability of indacaterol once-daily in COPD patients versus placebo and tiotropium: a 26 week study. ERS Annual Congress 2009; Poster 2030.
33
Dahl R, Kolman P, Jack D, et al. Bronchodilatator therapy with indacaterol once-daily in COPD: a 52-week comparison with formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 4350.
34
Magnussen H, Paggiaro P, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life (HRQoL) in COPD patients: a 52-week study versus placebo and formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 2019
35
Nonikov V, Verkindre C, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves symptom control in COPD patients: a 52-week evaluation versus placebo end formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 2024.
36
Buhl R, Pieters W, Jack D, et al. Indacaterol once-daily improves dyspnoea and BODE index in COPD patients: a 52-week study versus twice-daily formoterol. ERS Annual Congress 2009; Poster 2026
37
Buhl R, Pieters W, Jack D, et al. Indacaterol once-daily reduces COPD exacerbations over 52 weeks of treatment. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A6185. Abstract.
38
Chung KF, Kornmann O, Jack D, et al. Safety and tolerability of indacaterol over 52 weeks of treatment in COPD. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:A4546. Abstract.
39
Magnussen H, Verkindre C, Jack D, et al. Indacaterol once-daily is equally effective dosed either in the evening or morning in COPD patients: a placebo-controlled comparison with placebo. ERS Annual Congress 2009; Poster 3461.
40
Khindri S, Sabo R, Harris S et al. Cardiac safety of indacaterol – no clinical effect on QT interval in healthy subject. ERS Annual Congress 2009; Poster 2031.
41
Naline E, Triffilief A, Fairhurst RA, et al. Effect of indacaterol a novel long-acting β2-agonist, on isolated human bronchi. Eur Respir J 2007;29:575–81.
42
Kašák V. Nové inhalační systémy užívané v léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí s obstrukcí dýchacích cest. Remedia 2007;17:26–38.
43
Pavkov R et al. Concept1 (a new single dose dry powder inhaler) Peak inspiratory flow rate study with COPD patients. RDD 2008; 3:683–6.
44
Kašák V, Feketeová E, Macháčková M, et al.. Analýza průzkumu chybovosti v užívání inhalačních systémů k aplikaci kontrolujících antiastmatik v léčbě pacientů s perzistujícím astmatem. Alergie 2008; 9(Suppl 1/08):98–118.
45
Anderson GP. Formoterol: pharmacology, molecular basis of agonism, and mechanism of long duration of a highly potent and selective beta 2-adrenoceptor agonist bronchodilator. Life Sci 1993;52):2145–60. Review.
46
Cuenoud B et al. Indacaterol: Design and Properties of an Efficacious Once-a-Day Beta-2 Agonist. Med Chem (submitted).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky