Liraglutid

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha

Souhrn

Rozkrývání nových souvislostí v etiopatogenezi diabetu 2. typu je následováno snahou o jejich využití v terapii. Zásadním pokrokem (jak se doposud jeví) bylo objevení tzv. inkretinového systému, který se významnou měrou spolupodílí na regulaci glykemie. Jeho fyziologické působení je však mnohem komplexnější a pro využití v terapii je důležité, že právě široká škála účinků zprostředkovaných aktivací receptorů pro GLP-1 (glukagonu podobný peptid-1) je vhodným cílem pro praktické využití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky