Snižování krevního tlaku progresivně omezuje výskyt renálních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Krevní tlak je důležitou determinantou progrese poškození ledvin u pacientů s diabetem. U těchto pacientů je doporučováno nasazení antihypertenzní léčby, pokud krevní tlak převýší hranici 130/80 mm Hg, resp. 125/75 mm Hg v případě pacientů s diabetem a nefropatií. Jaký je však účinek snižování krevního tlaku na hodnoty pod těmito hranicemi? Odpověď přinesla analýza dat 11 140 pacientů, kteří se zúčastnili studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR Controlled Evaluation), v níž byli randomizováni k léčbě kombinací perindopril/indapamid, nebo k podávání placeba. U aktivně léčené skupiny došlo během sledování ke snížení rizika rozvoje mikro- i makroalbuminurie a tím také ke snížení rizika renálních událostí o 21 % (p < 0,0001), přičemž snížení systolického krevního tlaku pod 110 mm Hg bylo spojeno s progresivně nižším výskytem renálních událostí. Rutinní snižování krevního tlaku u diabetiků 2. typu tedy působilo výrazně renoprotektivně, a to i při hodnotě krevního tlaku < 120/70 mm Hg. Prahová hodnota krevního tlaku, pod níž by se již neprojevoval příznivý vliv na ledviny, nebyla nalezena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky