Reendotelizace rapamycinových stentů je urychlena přidáním inhibitoru GSK

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Využití napuštěných stentů sice oddaluje riziko opakované stenózy, v řadě klinických studií se však ukázalo, že jejich aplikace výrazně omezuje proces reendotelizace. Tomuto problému by snad bylo možné čelit s pomocí inhibitoru GSK (glycogen synthase kinase 3-beta), tedy látky schopné zvyšovat aktivitu endoteliálních progenitorových buněk, a to dokonce i u pacientů s postižením koronárního řečiště. Prostřednictvím zvýšené exprese a4-integrinu jsou tyto buňky schopny lépe adherovat k zavedenému stentu. Nově byla tato hypotéza ověřena ve studii na králících při užití stentů napuštěných rapamycinem. Po sedmi dnech od implantace stentu napuštěného inhibitorem GSK byla zjištěna reendotelizace o 40 % vyšší než při použití samotného kovového stentu, o 33 % vyšší ve srovnání se stentem napuštěným kontrolním vehikulem a o 42 % vyšší ve srovnání s rapamycinovým stentem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky