Bezpečnost inzulinu glargin v těhotenství

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inzulin glargin patří mezi dlouhodobě působící analoga a vzhledem ke svému dlouhodobému účinku, stabilitě a sníženému riziku hypoglykemií by mohl být s výhodou používán i v těhotenství. Tomu však dosud bránil nedostatek farmakokinetických dat posuzujících možný přestup glarginu přes placentu. Tím se zabývala následující studie – od matek, u kterých byl plánovaně proveden porod císařským řezem, byly získány placenty; do cévního řečiště mateřské části placenty byl podán inzulin glargin v terapeutických koncentracích 150 pmol/l a též v několikanásobně vyšších koncentracích (150, 225 a 300 nmol/l), byla provedena perfuze a následně byla pomocí chemiluminiscenční imunoanalýzy stanovována přítomnost inzulinu glargin v cévním řečišti fetální části placenty. Po perfuzi placenty inzulinem glargin v terapeutických koncentracích (150 pmol/l) nebyl glargin ve fetální cirkulaci detekován. Po perfuzi placenty inzulinem glargin ve vysokých koncentracích (150, 225 a 300 nmol/l) docházelo k mírnému transplacentárnímu přestupu – ve fetální krvi byl nacházen inzulin glargin v koncentracích 0,079 Ī 0,01, 0,14 a 0,064 pmol/min/g tkáně. Na základě těchto pozorování lze odvodit, že inzulin glargin v terapeutických koncentracích velmi pravděpodobně nepřechází skrze placentu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky