Přidání pohybové aktivity k léčbě rosuvastatinem: vliv na sérové hladiny lipidů a markery svalového a jaterního poškození

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Je známo, že fyzická aktivita zlepšuje lipidový profil, podobně jako léčba statiny. Dosud však nebylo známo, jaké jsou účinky fyzické aktivity v kombinaci s léčbou statiny a jaký je dopad této kombinace na sérové hladiny kreatinkinázy (CK) a rozvoj myalgie. Odpověď přinesla studie, do níž bylo zahrnuto 31 fyzicky neaktivních pacientů s hypercholesterolemií. Ti byli rozděleni do 2 skupin na základě léčebného režimu – léčba rosuvastatinem v dávce 10 mg denně po 20 týdnů (R) nebo léčba rosuvastatinem + fyzická aktivita (RE). Třetí skupinu tvořili fyzicky aktivní pacienti s hypercholesterolemií (E). Léčba rosuvastatinem vedla ke snížení koncentrace celkového i oxidovaného LDL-cholesterolu. Přidáním fyzické aktivity došlo k dalšímu snížení oxidovaného LDL-cholesterolu, přičemž nebylo pozorováno žádné trvalé zvýšení koncentrace CK ani nebyly udávány myalgie. Režim R i RE vedl ke kontinuálnímu vzestupu koncentrace HDL-cholesterolu a poklesu koncentrace triglyceridů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky