Zvýšené koncentrace 25-hydroxyvitaminu D a 1,25-dihydroxyvitaminu D po léčbě rosuvastatinem: nový pleotropní účinek statinů?

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Nízké hladiny 25-hydroxyvitaminu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulární mortality i morbidity. Statiny naopak snižují riziko kardiovaskulárních chorob i úmrtí. Možný vliv statinů na koncentraci vitaminu D byl zkoumán v nedávno publikované studii, jíž se zúčastnilo 91 dosud neléčených pacientů s hyperlipidemií, kteří užívali po 8 týdnů rosuvastatin. Na počátku a po 8 týdnech léčby byly stanovovány lipidové parametry, koncentrace 25-hydroxyvitaminu D a 1,25-dihydroxyvitaminu D a aktivita kostní alkalické fosfatázy (ALP). Po léčbě rosuvastatinem byl pozorován signifikantní nárůst koncentrace 25-hydroxyvitaminu D (ze 14,0 na 36,3 ng/ml) i nárůst koncentrace 1,25-dihydroxyvitaminu D. Aktivita kostní ALP naopak poklesla (ze 17,7 na 9,5 mkat/l). Pozorované změny mohou být důležitou součástí mechanismu, jakým rosuvastatin snižuje mortalitu u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky