Vliv kyseliny acetylsalicylové na mortalitu osob léčených inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Dosud jsme svědky diskusí na téma, zda kyselina acetylsalicylová podávaná v kardioprotektivních dávkách může negativně ovlivnit zdravotní stav nemocných krátce po skončené hospitalizaci v případě, že jsou současně léčeni látkami ovlivňujícími systém renin-angiotenzin-aldosteron. Ve studii OPTIMIZE-HF u pacientů se srdečním selháním nyní bylo zjištěno, že mortalita se nezvyšuje ani u osob s ischemickou chorobou srdeční (inhibitory ACE – HR: 0,51; 95% CI: 0,29–0,87; sartany – HR: 0,29; 95% CI: 0,09–0,96), ale ani u osob bez ischemické choroby srdeční (inhibitory ACE – HR: 0,71; 95% CI: 0,42–1,21; sartany – HR: 1,42; 95% CI: 0,74–2,74).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky