Vliv hypolipidemik na hladinu adiponektinu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Adiponektin bývá často zmiňován v souvislosti s onemocněním cév koronárního řečiště. Jakým způsobem však ovlivňuje jeho koncentraci užívání dnes tolik rozšířené hypolipidemické léčby? Odpovědi na tuto otázku jsou shrnuty v právě publikovaném přehledovém článku v časopise Current Vascular Pharmacology. Autoři zmiňují výraznou variabilitu účinku statinů, přičemž jejich účinek může být dále ovlivněn přítomností diabetu či inzulinovou rezistencí. Fibráty, a zejména pak niacin, hladinu adiponektinu výrazně zvyšují. Dosud nezodpovězen zůstává vliv užívání fytosterolů, ezetimibu, pryskyřic a w-3 mastných kyselin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky