Vliv tolterodinu na variabilitu srdeční frekvence

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Tolterodin je antimuskarinová látka běžně využívaná u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem. Vzhledem k mechanismu účinku tolterodinu je možné očekávat ovlivnění srdeční frekvence, což bylo ostatně i předmětem hodnocení recentní studie se zdravými dobrovolnicemi, kterým byl podáván v randomizovaném uspořádání tolterodin v dávkách 4 nebo 8 mg (ER), nebo placebo (n = 30). Zatímco placebo nemělo žádný vliv na srdeční frekvenci, tolterodin 4 mg signifikantně zvýšil srdeční frekvenci a signifikantně snížil velmi nízkou frekvenci. Tolterodin v dávce 8 mg naopak snížil vysokou frekvenci a signifikantně zvýšil srdeční frekvenci a poměr nízká frekvence/vysoká frekvence. Jednorázová dávka tolterodinu 8 mg, nikoliv však 4 mg, snížila klidovou variabilitu srdeční frekvence oproti placebu, což může být významné především u osob s hyperaktivním měchýřem a současným kardiovaskulárním rizikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky