Atorvastatin 10 vs 80 mg v sekundární prevenci

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Randomizované klinické studie se obvykle snaží zjistit vliv preventivně užívané medikace na dobu do první příhody. Jelikož se u mnohých pacientů sledované příhody mohou objevovat opakovaně, bylo předmětem nedávno provedeného šetření porovnání dvou různých dávek atorvastatinu (10 vs 80 mg) na celkový výskyt kardiovaskulárních příhod po příhodě první (studie TNT) u 10 000 nemocných se stabilním onemocněním koronárních cév, a to při celkové době sledování 4,9 let. Z celkového počtu nemocných došlo k první rekurenci u 3 082, ke druhé u 1 516, ke třetí u 698, ke čtvrté u 345 a k páté u 197 nemocných. U osob užívajících atorvastatin v dávce 80 mg bylo relativní riziko první rekurence výrazně nižší než při dávce 10 mg. Signifikantní přínos této dávky přetrval i v rámci prevence příhod následujících. Podobných výsledků bylo dosaženo i u diabetiků 2. typu a/nebo nemocných s metabolickým syndromem či u osob starších 65 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky