Liraglutid v léčbě obezity

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Výskyt obezity v poslední době dramaticky stoupá, k její léčbě je však k dispozici pouze málo účinných a přitom bezpečných léků. V jedné studii bylo u obézních pacientů bez diabetes mellitus 2. typu zkoušeno podávání liraglutidu s cílem zhodnotit jeho účinek na snížení tělesné hmotnosti a jeho snášenlivost. Pacientům s BMI 30–40 kg/m2 byl podáván buď liraglutid (v dávkách 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg, nebo 3,0 mg) jednou denně, nebo orlistat v dávce 120 mg třikrát denně, nebo placebo jednou denně. Všichni pacienti během studie dodržovali nízkoenergetickou dietu a zvýšenou fyzickou aktivitu. Primárním sledovaným parametrem byla změna tělesné hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky