Kalium-šetřící diuretika a jejich hypotenzní účinek – metaanalýza

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Kalium-šetřící diuretika působící blokádu epiteliálního sodíkového kanálu (ENaC) jsou hojně předepisována pro léčbu hypertenze jako druhá volba při nemožnosti podání thiazidových diuretik. Jejich antihypertenzní účinek byl v rámci Cochranovy databáze podroben detailnímu zhodnocení prostřednictvím metaanalýzy dosud publikovaných studií. V žádné ze studií nebyly používány jako monoterapie. V šesti studiích byla hodnocena účinnost nízkých dávek amiloridu a triamterenu jako léčba druhé volby u 496 pacientů s výchozí průměrnou hodnotou krevního tlaku 151/102 mm Hg. Neukázalo se však, že by přidání těchto léčiv k ostatní stávající medikaci vedlo k dalšímu snížení krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky