β-blokátory jako antihypertenziva 2. linie

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

β-blokátory jsou jednou z nejčastěji předepisovaných lékových skupin u osob s hypertenzí, a to jako 1. i 2. linie. S cílem zhodnotit jejich vliv na výši krevního tlaku a srdeční frekvenci byla v rámci Cochrane Library recentně provedena metaanalýza 20 dvojitě zaslepených randomizovaných klinických studií, ve kterých byly β-blokátory podávány jako léčivo 2. volby (n = 3 744; výchozí hodnoty TK: 158/102 mm Hg; průměrné trvání 7 týdnů). Pokles krevního tlaku byl patrný zejména při přidání β-blokátoru k thiazidovému diuretiku či blokátoru vápníkového kanálu. Jeho účinek jako antihypertenziva 2. linie vedl k poklesu o 6/4 mm Hg při užívání počáteční dávky a 8/6 mm Hg při dvojnásobku počáteční dávky. β-blokátory přitom v průměru snižovaly srdeční frekvenci o 10 tepů/min. Jejich užívání nebylo provázeno častějším vysazením z důvodu nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky