Vliv ciclosporinu na krevní tlak

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ciclosporin je imunosupresivně působící látka terapeuticky využívaná u řady autoimunitních onemocnění, přičemž k těm nejčastějším se nepochybně řadí psoriáza, revmatoidní artritida, nefritický syndrom, ale například i využití u orgánové transplantace či transplantace kostní dřeně. Jako jeden z mnoha možných nežádoucích účinků bývá zmiňováno i zvýšení hodnot krevního tlaku. Ve zcela recentní metaanalýze 17 dosud publikovaných studií bylo zjištěno signifikantní zvýšení krevního tlaku, a to v závislosti na velikosti podané dávky. V rozmezí 1–4 mg/kg/den zvyšoval ciclosporin krevní tlak v průměru o 5 mm Hg, a v dávkách nad 10 mg/kg/den dokonce o 11 mm Hg. Autoři metaanalýzy považují takové zvýšení za klinicky relevantní a dávají je do souvislosti s možným zvýšením rizika cévních mozkových příhod, infarktu myokardu či srdečního selhání. Závěrem vyzývají k používání ciclosporinu v co možná nejnižších dávkách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky