Vliv ω-3 mastných kyselin a atorvastatinu na expresi konexinu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Statiny a ω-3 polynenasycené mastné kyseliny snižují incidenci kardiovaskulárních chorob u nemocných s hypertriacylglycerolemií (HTG). S cílem objasnit mechanismus tohoto účinku se autoři v nedávno publikované studii zaměřili na vztah takové medikace k proteinu gap junkce konexinu 43 (Cx43), neboť jeho míra exprese bývá narušena během aterogeneze, avšak nebylo dosud příliš známo o jeho ovlivnění při HTG. Studie byla prováděna na potkanech s hereditární HTG, kterým byla podávána odpovídající medikace po dobu 2 měsíců. Exprese Cx43 byla zjišťována pomocí Western blottingu a imunocytochemického značení na následně odebraných vzorcích aorty. Ukázalo se, že byla významně vyšší u zvířat s hereditární HTG a byla provázena místními subcelulárními alteracemi na úrovni interendoteliálních spojení. Podávání ω-3 mastných kyselin a atorvastatinu tuto expresi výrazně tlumilo a příznivě ovlivňovalo distribuci konexinu v endotelu a medii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky