Ovlivnění metabolismu β-blokátory

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Aktivace sympatického nervového systému může být spojena s rozvojem hypertenze. Jelikož β-blokátory snižují aktivitu sympatiku, jsou využívány v léčbě vysokého krevního tlaku, přičemž dále snižují kardiovaskulární morbiditu i mortalitu u řady stavů, zejména pak u nemocných po prodělaném infarktu myokardu či osob se srdečním selháním. β-blokátory se však navzájem liší svojí schopností ovlivňovat metabolismus tuků či lipidů. V tomto smyslu je o nich pojednáno i v recentním přehledovém článku, jehož autoři zmiňují, že β-blokátory bez vazodilatačního účinku snižují krevní tlak v důsledku poklesu srdečního výdeje a mají pouze mírný nebo zanedbatelný vliv na periferní vaskulární rezistenci (PVR). Jejich podání přitom může být provázeno zhoršením lipidogramu či hodnot glykemie. Naproti tomu vazodilatačně působící látky snižují zejména pokles PVR a minimálně ovlivňují srdeční výdej. Z dosud publikovaných prací vyplývá jejich příznivější vliv na metabolismus tuků i glukózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky