Inhibitory fosfodiesterázy-5 u kardiopulmonálních onemocnění

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fosfodiesterázy jsou skupinou enzymů primárně modulujících intracelulární hladiny cyklických nukleotidů, jakými jsou cGMP a cAMP. Fosfodiesteráza-5 (PDE-5) je významná především v inaktivaci cGMP v buňkách hladké svaloviny. Její cílená inhibice se ukazuje být účinná nejen v léčbě idiopatické plicní hypertenze, ale též v ochraně myokardu ve smyslu zabránění jeho hypertrofie a omezení apoptózy kardiomyocytů či ve zlepšení funkce endotelu a toleranci k postischemickému/reperfuznímu poškození myokardu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky