Bezpečnost regadenosonu u pacientů v konečné fázi selhání ledvin

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Regadenoson je selektivní agonista adenosinových A2A receptorů nově schválený americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) pro perfuzní scintigrafii myokardu. Oproti přirozenému adenosinu se vyznačuje delším biologickým poločasem. Jelikož je však primárně vylučován ledvinami, recentně byla předmětem zkoumání jeho bezpečnost u pacientů se selháním ledvin v konečném stadiu (n = 277). Během provedené studie však nebyl zaznamenán žádný případ hospitalizace jako přímý důsledek jeho podání ani závažná příhoda či úmrtí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky