Metformin a hromadění lipidů v makrofázích

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Hromadění lipidů v makrofázích hraje velmi významnou roli v rozvoji aterosklerózy. Proto postupy omezující tuto akumulaci mohou mít velký význam nejen v prevenci kardiovaskulárních komplikací, ale i v jejich léčbě. Z minulosti je známo, že právě antidiabetikum metformin tento proces omezuje; nicméně jeho přesný mechanismus zůstával doposud neobjasněn. Teprve velmi nedávno se ukázalo, že metformin potlačuje expresivitu vazebného proteinu pro mastné kyseliny 4 (FABP4) prostřednictvím inhibice faktoru FOXO1. Díky těmto vlastnostem lze na metformin nahlížet jako na látku, kterou je možné s výhodou použít v prevenci i léčbě aterosklerózy u pacientů s metabolickým syndromem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky