Urotenzin II a diastolická dysfunkce

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Vazoaktivní peptid urotenzin II hraje pravděpodobně velmi důležitou roli v remodelaci myokardu, která může v konečném důsledku vyústit v srdeční selhání. Jeho specifický podíl na rozvoji diastolické dysfunkce však dosud nebyl hlouběji zkoumán. Autoři recentně publikované práce však zjistili, že chronická infuze vysokých dávek urotenzinu II po dobu 4 týdnů potkanům signifikantně zhoršuje diastolickou funkci včetně např. deceleračního času vlny E transmitrálního průtoku (kontroly: 56,7 ± 3,3 ms, U-II 118,0 ± 21,5 ms; p < 0,01). Tyto změny byly na molekulární úrovni doprovázeny vyšší expresí genu pro prokolagen a a celkovým zvýšením množství kolagenu typu I v oblasti levé komory, což nasvědčuje její fibrotizaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky