Moderní léčba mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
1 MUDr. Evžen Gregora2
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU, Brno
1 Oddělení klinické hematologie FN, Hradec Králové
2 Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha
Citace: 1. Hájek R, Adam Z, Maisnar V, et al. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 2009;15(Suppl 2). 2. Singhal S, Mehta J, Desikan R, et al. Antitumor activity of Thalidomide in refractory multiple myeloma. N Engl J Med 1999;341:1565–71. 3. Hájek R, Maisnar V, Krejčí M. Thalidomid. Klinická farmakologie a farmacie 2005;19:43–6. 4. Zemanová M, Ščudla V, Hájek R, et al. Přínos režimu CTD (Cyklofosfamid, Thalidomid, Dexametazon) v léčbě mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(Suppl 2):38–9. 5. Palumbo A, Dimopoulos MA, Delforge M. A phase III study to determine the efficacy and safety of lenalidomide in combination with melphalan and prednisone (MPR) in elderly patients with newly diagnosed multiple myeloma. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2009;114:Abstr 613. 6. Facon T, Mary JY, Hulin C, et al; Intergroupe Francophone du Myélome. Melphalan and prednisone plus thalidomide versus melphalan and prednisone alone or reduced-intensity autologous stem cell transplantation in elderly patients with multiple myeloma (IFM 99-06): a randomised trial. Lancet 2007;370:1209–18. 7. Hulin C, Facon T, Rodon P, et al. Melphalan – prednisone – thalidomide (mp-t) demonstrates a significant survival advantage in eldery patients > 75 years with multipe myeloma compared with melphalan-prednison (MP) in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, IMF 01/01. Blood 2007;110 (Suppl):31a(Abstr 75). 8. Waage A, Gimsing P, Juliusson G, et al. Melphalan – prednisone – thalidomide to newly diagnosed patients with multiple myeloma: a placebo controled randomised phase 3 trial. Blood 2007;110(Suppl):32a(Abstr 78). 9. Wijermans P, Schaafsma M, Van Norden Y, et al. Melphalan + prednisone vs. melphalan + prednisone + thalidomide in induction therapy for multiple myeloma in elderly patients. First Interim Results of Dutch Cooperative Group HOVON. Haematologica 2008;93(Suppl):Abstr 0440. 10. Spicka I, Hájek R, Vytrasová M, et al. Bortezomib (Velcade) in relapsed/refractory multiple myeloma – the first experience in the Czech Republic. Čas Lék Čes 2005;144:638–40. 11. Richardson PG, Barlogie B, Berenson J, et al. A phase 2 study of bortezomib in relapsed, refractory myeloma. N Engl J Med 2003;348:2609–17. 12. Jagannath S, Barlogie B, Berenson JR, et al. SUMMIT/CREST Investigators. Bortezomib in recurrent and/or refractory multiple myeloma. Initial clinical experience in patients with impared renal function. Cancer 2005;103:1195–200. 13. Richardson PG, Barlogie B, Berenson J, et al. SUMMIT Investigators. Clinical factors predictive of outcome with bortezomib in patients with relapsed, refractory multiple myeloma. Blood 2005;106:2977–81. 14. Niesvizky R, Richardson PG, Rajkumar SV, et al. The relationship between quality of response and clinical benefit for patients treated on the bortezomib arm of the international, randomized, phase 3 APEX trial in relapsed multiple myeloma. Br J Haematol 2008;143:46–53. 15. San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, et al. VISTA Trial Investigators. Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma. N Engl J Med 2008; 359:906–17. 16. Dimopoulos M, Spencer A, Attal M, et al; Multiple Myeloma (010) Study Investigators. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma. N Engl J Med 2007;357:2123–32. 17. Weber DM, Chen C, Niesvizky R, et al; Multiple Myeloma (009) Study Investigators. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed multiple myeloma in North America. N Engl J Med 2007;357:2133–42. 18. Stadtmauer E, Weber D, Dismopolous M, et al. Lenalidomide in combination with dexamethasone is more effective than dexamethasone alone at first relapse in relapsed multiple myeloma. Blood 2006;108(Suppl):Abstr 3522. 19. Weber DM, Spenser A, Wang M, et al. The efficacy and safety of lenalidomide plus dexamethasone in relapsed or refractory multiple myeloma patients with impaired renal function. J Clin Oncol 2008;26:Abstr 8542. 20. Morgan GJ, Schey SA, Wu P, et al. Lenalidomide (Revlimid), in combination with cyclophosphamide and dexamethasone (RCD), is an effective and tolerated regimen for myeloma patients. Br J Haematol 2007;137:268–9. 21. Rajkumar S, Haman SR, Lacy MQ, et al. Combination therapy with lenalidomide plus dexamethasone for newly diagnose multiple myeloma. Blood 2005;106:4050–53.

Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je maligní klonální B-lymfoproliferativní onemocnění, charakterizované infiltrací kostní dřeně patologickými plazmocyty, osteolytickými ložisky ve skeletu a přítomností monoklonálního imunoglobulinu (MIG) v séru a/nebo v moči.

Literatura

1. Hájek R, Adam Z, Maisnar V, et al. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 2009;15(Suppl 2). 2. Singhal S, Mehta J, Desikan R, et al. Antitumor activity of Thalidomide in refractory multiple myeloma. N Engl J Med 1999;341:1565–71. 3. Hájek R, Maisnar V, Krejčí M. Thalidomid. Klinická farmakologie a farmacie 2005;19:43–6. 4. Zemanová M, Ščudla V, Hájek R, et al. Přínos režimu CTD (Cyklofosfamid, Thalidomid, Dexametazon) v léčbě mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(Suppl 2):38–9. 5. Palumbo A, Dimopoulos MA, Delforge M. A phase III study to determine the efficacy and safety of lenalidomide in combination with melphalan and prednisone (MPR) in elderly patients with newly diagnosed multiple myeloma. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2009;114:Abstr 613. 6. Facon T, Mary JY, Hulin C, et al; Intergroupe Francophone du Myélome. Melphalan and prednisone plus thalidomide versus melphalan and prednisone alone or reduced-intensity autologous stem cell transplantation in elderly patients with multiple myeloma (IFM 99-06): a randomised trial. Lancet 2007;370:1209–18. 7. Hulin C, Facon T, Rodon P, et al. Melphalan – prednisone – thalidomide (mp-t) demonstrates a significant survival advantage in eldery patients > 75 years with multipe myeloma compared with melphalan-prednison (MP) in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, IMF 01/01. Blood 2007;110 (Suppl):31a(Abstr 75). 8. Waage A, Gimsing P, Juliusson G, et al. Melphalan – prednisone – thalidomide to newly diagnosed patients with multiple myeloma: a placebo controled randomised phase 3 trial. Blood 2007;110(Suppl):32a(Abstr 78). 9. Wijermans P, Schaafsma M, Van Norden Y, et al. Melphalan + prednisone vs. melphalan + prednisone + thalidomide in induction therapy for multiple myeloma in elderly patients. First Interim Results of Dutch Cooperative Group HOVON. Haematologica 2008;93(Suppl):Abstr 0440. 10. Spicka I, Hájek R, Vytrasová M, et al. Bortezomib (Velcade) in relapsed/refractory multiple myeloma – the first experience in the Czech Republic. Čas Lék Čes 2005;144:638–40. 11. Richardson PG, Barlogie B, Berenson J, et al. A phase 2 study of bortezomib in relapsed, refractory myeloma. N Engl J Med 2003;348:2609–17. 12. Jagannath S, Barlogie B, Berenson JR, et al. SUMMIT/CREST Investigators. Bortezomib in recurrent and/or refractory multiple myeloma. Initial clinical experience in patients with impared renal function. Cancer 2005;103:1195–200. 13. Richardson PG, Barlogie B, Berenson J, et al. SUMMIT Investigators. Clinical factors predictive of outcome with bortezomib in patients with relapsed, refractory multiple myeloma. Blood 2005;106:2977–81. 14. Niesvizky R, Richardson PG, Rajkumar SV, et al. The relationship between quality of response and clinical benefit for patients treated on the bortezomib arm of the international, randomized, phase 3 APEX trial in relapsed multiple myeloma. Br J Haematol 2008;143:46–53. 15. San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, et al. VISTA Trial Investigators. Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma. N Engl J Med 2008; 359:906–17. 16. Dimopoulos M, Spencer A, Attal M, et al; Multiple Myeloma (010) Study Investigators. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma. N Engl J Med 2007;357:2123–32. 17. Weber DM, Chen C, Niesvizky R, et al; Multiple Myeloma (009) Study Investigators. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed multiple myeloma in North America. N Engl J Med 2007;357:2133–42. 18. Stadtmauer E, Weber D, Dismopolous M, et al. Lenalidomide in combination with dexamethasone is more effective than dexamethasone alone at first relapse in relapsed multiple myeloma. Blood 2006;108(Suppl):Abstr 3522. 19. Weber DM, Spenser A, Wang M, et al. The efficacy and safety of lenalidomide plus dexamethasone in relapsed or refractory multiple myeloma patients with impaired renal function. J Clin Oncol 2008;26:Abstr 8542. 20. Morgan GJ, Schey SA, Wu P, et al. Lenalidomide (Revlimid), in combination with cyclophosphamide and dexamethasone (RCD), is an effective and tolerated regimen for myeloma patients. Br J Haematol 2007;137:268–9. 21. Rajkumar S, Haman SR, Lacy MQ, et al. Combination therapy with lenalidomide plus dexamethasone for newly diagnose multiple myeloma. Blood 2005;106:4050–53.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky