Riziko druhého primárního nádoru u pacientů s primárním plicním karcinomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Chuang SC, Scélo G, Lee YC, et al. Risks of second primary cancer among patients with major histological types of lung cancers in both men and women. Br J Cancer 2010 Mar 30;102:1190–5.

Souhrn

Informace o výskytu druhého primárního nádoru, který se objeví u pacientů s prvním primárním karcinomem plic, mohou přispět k porozumění jeho etiologie. Za tímto účelem byly posuzovány údaje z 13 nádorových registrů v Evropě, Austrálii, Kanadě a Singapuru o vývoji stavu pacientů, kterým byl diagnostikován primární karcinom plic (skvamózní či malobuněčný karcinom nebo adenokarcinom), až do výskytu druhého primárního nádoru, úmrtí, nebo konce sledování. V souladu s předpokladem bylo zjištěno, že pacienti s prvním primárním karcinomem plic jsou ohroženi zvýšeným rizikem druhého primárního karcinomu spojeného s kouřením. Byla také zjištěna asociace mezi prvním primárním adenokarcinomem plic a karcinomem prsu a ovaria u žen nižšího věku, resp. karcinomu prostaty u mužů. To naznačuje možnou úlohu hormonů při vzniku plicního adenokarcinomu.

Literatura

Chuang SC, Scélo G, Lee YC, et al. Risks of second primary cancer among patients with major histological types of lung cancers in both men and women. Br J Cancer 2010 Mar 30;102:1190–5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky