Riziko druhého primárního nádoru u pacientů s primárním plicním karcinomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Chuang SC, Scélo G, Lee YC, et al. Risks of second primary cancer among patients with major histological types of lung cancers in both men and women. Br J Cancer 2010 Mar 30;102:1190–5.

Souhrn

Informace o výskytu druhého primárního nádoru, který se objeví u pacientů s prvním primárním karcinomem plic, mohou přispět k porozumění jeho etiologie. Za tímto účelem byly posuzovány údaje z 13 nádorových registrů v Evropě, Austrálii, Kanadě a Singapuru o vývoji stavu pacientů, kterým byl diagnostikován primární karcinom plic (skvamózní či malobuněčný karcinom nebo adenokarcinom), až do výskytu druhého primárního nádoru, úmrtí, nebo konce sledování. V souladu s předpokladem bylo zjištěno, že pacienti s prvním primárním karcinomem plic jsou ohroženi zvýšeným rizikem druhého primárního karcinomu spojeného s kouřením. Byla také zjištěna asociace mezi prvním primárním adenokarcinomem plic a karcinomem prsu a ovaria u žen nižšího věku, resp. karcinomu prostaty u mužů. To naznačuje možnou úlohu hormonů při vzniku plicního adenokarcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky