Histrelin u pokročilého karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Deeks ED. Histrelin: in advanced prostate cancer. Drugs 2010;70:623–30.

Souhrn

Histrelin je agonistou gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH), jenž je dostupný ve formě difuzí kontrolovaného podkožního rezervoáru. Jeho pozvolným uvolňováním u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty lze dosáhnout setrvalé suprese sérové hladiny testosteronu, luteinizačního hormonu a prostatického specifického antigenu po dobu nejméně jednoho roku. V nekomparativní multicentrické studii III. fáze klesla hladina testosteronu na kastrační úroveň během 4 týdnů od aplikace a na této úrovni setrvala po dobu nejméně jednoho roku u 99–100 % všech nemocných, a to bez ohledu na jejich věk či stadium onemocnění. Podání histrelinu bylo pacienty obecně velmi dobře snášeno a žádný z pacientů neukončil předčasně léčbu z důvodu nežádoucích účinků.

Literatura

Deeks ED. Histrelin: in advanced prostate cancer. Drugs 2010;70:623–30.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky