Kortikosteroidy v léčbě dětského hemangiomu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Greenberger S, Boscolo E, Adini I, et al. Corticosteroid suppression of VEGF-A in infantile hemangioma-derived stem cells. N Engl J Med 2010;362:1005–13.

Souhrn

Kortikosteroidy jsou sice běžně využívanou léčbou u dětského hemangiomu, nicméně mechanismus jejich účinku v tomto směru zůstává prakticky neznámý. V preklinickém experimentu se však recentně ukázalo, že dexamethason přidaný ke kmenovým buňkám hemangiomu vedl v závislosti na dávce k potlačení exprese vaskulárního endoteliálního růstového faktoru-A (VEGF-A), jenž je nezbytný pro angiogenezi. Současně potlačoval také tvorbu dalších proangiogenních faktorů, jako jsou např. interleukin-6 či metaloproteináza MMP1 aj.

Literatura

Greenberger S, Boscolo E, Adini I, et al. Corticosteroid suppression of VEGF-A in infantile hemangioma-derived stem cells. N Engl J Med 2010;362:1005–13.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky