Prediktivní faktory u karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Vickers AJ, Cronin AM, Aus G, et al. Impact of recent screening on predicting the outcome of prostate cancer biopsy in men with elevated prostate-specific antigen: data from the European Randomized Study of Prostate Cancer Screening in Gothenburg, Sweden. Cancer 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Souhrn

Již dlouho známým markerem, sloužícím ke screeningu a především ke sledování odpovědi na léčbu karcinomu prostaty, je prostatický specifický antigen (PSA). Hodnota PSA však může být ovlivněna různými mechanismy (zvyšuje se např. také u zánětu prostaty) a k predikci rizika nádoru není zcela dostačující. V recentní studii, jíž se zúčastnilo 1 241 mužů, kteří v nedávné době podstoupili biopsii pro elevaci PSA, byly proto zkoumány další markery, jako volný PSA, intaktní PSA a hK2 (human kallikrein-related peptidase 2). Koncentrace celkového PSA nebyla prediktivní, zatímco při použití volného PSA, intaktního PSA a hK2 se prediktivní hodnota významně zvýšila (AUC = 0,66–0,51; p < 0,001). Po korelaci s patologickými nálezy bylo zjištěno, že při využití tohoto modelu nebylo zachyceno 60 z 216 low-grade karcinomů, ovšem pouze 1 ze 43 high-grade karcinomů, a že využití tohoto modelu je tedy přínosné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky