Dexamethason a vitamin E u ototoxicity vyvolané cisplatinou

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Paksoy M, Ayduran E, Sanli A, et al. The protective effects of intratympanic dexamethasone and vitamin E on cisplatin-induced ototoxicity are demonstrated in rats. Med Oncol 2010 Mar 19. [Epub ahead of print]

Souhrn

Ototoxicita je vedle nefrotoxicity důležitým limitujícím faktorem v dalším zvyšování dávky cisplatiny. Dexamethasonu a vitaminu E je společný příznivý vliv na odstraňování volných radikálů, a navíc bylo při jejich užití v modelu na zvířatech popsáno i zmírnění nefrotoxicity či poškození buněk endotelu. V prospektivní randomizované kontrolované studii s potkany kmene Wistar byl sledován účinek obou látek aplikovaných přímo do středouší. Zatímco u zvířat s intraperitoneálně aplikovanou cisplatinou došlo k výraznému zhoršení sluchu, u zvířat současně léčených dexamethasonem nebo vitaminem E nebyly pozorovány žádné významné změny. Při intratympanické aplikaci obou látek nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky