Dexamethason a vitamin E u ototoxicity vyvolané cisplatinou

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Paksoy M, Ayduran E, Sanli A, et al. The protective effects of intratympanic dexamethasone and vitamin E on cisplatin-induced ototoxicity are demonstrated in rats. Med Oncol 2010 Mar 19. [Epub ahead of print]

Souhrn

Ototoxicita je vedle nefrotoxicity důležitým limitujícím faktorem v dalším zvyšování dávky cisplatiny. Dexamethasonu a vitaminu E je společný příznivý vliv na odstraňování volných radikálů, a navíc bylo při jejich užití v modelu na zvířatech popsáno i zmírnění nefrotoxicity či poškození buněk endotelu. V prospektivní randomizované kontrolované studii s potkany kmene Wistar byl sledován účinek obou látek aplikovaných přímo do středouší. Zatímco u zvířat s intraperitoneálně aplikovanou cisplatinou došlo k výraznému zhoršení sluchu, u zvířat současně léčených dexamethasonem nebo vitaminem E nebyly pozorovány žádné významné změny. Při intratympanické aplikaci obou látek nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Literatura

Paksoy M, Ayduran E, Sanli A, et al. The protective effects of intratympanic dexamethasone and vitamin E on cisplatin-induced ototoxicity are demonstrated in rats. Med Oncol 2010 Mar 19. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky