Predikce rizika karcinomu endometria u pacientek s vaginálním krvácením

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Burbos N, Musonda P, Giarenis I, et al. Predicting the risk of endometrial cancer in postmenopausal women presenting with vaginal bleeding: the Norwich DEFAB risk assessment tool. Br J Cancer 2010 Mar 30. [Epub ahead of print]

Souhrn

U postmenopauzálních žen s vaginálním krvácením je nutno pomýšlet jako na možnou příčinu obtíží na karcinom endometria (EC). Cílem nedávno provedené prospektivní studie, jíž se zúčastnilo 3 047 pacientek, bylo určit prediktivní faktory související se zvýšeným rizikem tohoto nádoru. Diagnóza EC byla stanovena celkem u 5 % pacientek – ve srovnání se zbývajícími 95 procenty pacientek se v této skupině jednalo o nemocné vyššího věku, s vyšším BMI (body mass index), opakovanými epizodami krvácení, diabetem, hypertenzí a anamnézou karcinomu prsu. Na základě těchto faktorů byla vytvořena stupnice Norwich DEFAB, která u těchto pacientek umožňuje kalkulaci rizika EC.

Literatura

Burbos N, Musonda P, Giarenis I, et al. Predicting the risk of endometrial cancer in postmenopausal women presenting with vaginal bleeding: the Norwich DEFAB risk assessment tool. Br J Cancer 2010 Mar 30. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky