Účinky doxorubicinu u karcinomu tlustého střeva

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Lupertz R, Watjen W, Kahl R, et al. Dose- and time-dependent effects of doxorubicin on cytotoxicity, cell cycle and apoptotic cell death in human colon cancer cells. Toxicology 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Souhrn

Doxorubicin je dlouhodobě známým cytostatikem užívaným v léčbě řady nádorových onemocnění. Jeho účinky byly recentně hodnoceny u nádorových buněk karcinomu střeva (Hct-116) s cílem objasnit vztah mezi jeho koncentrací v čase a indukcí apoptózy. V experimentu bylo zjištěno, že podání bolusové dávky (inkubace po dobu 3 h a následně médium bez doxorubicinu) vedlo v závislosti na dávce ke snížení počtu živých buněk a současnému zvýšení apoptózy. Takováto aplikace byla provázena i fosforylací p53, indukcí p21, zastavením buněčného cyklu ve fázi G2 a zvýšením tvorby proapoptotického proteinu Bax. Naproti tomu kontinuální, 24hodinové působení doxorubicinu vedlo ke snížení počtu živých buněk se zastavením buněčného cyklu na přechodu fází G0/G1, a to bez fosforylace a aktivace p53 či zesílené exprese p21. Studie tedy prokazuje diametrálně odlišné účinky doxorubicinu na nádorové buňky v přímé závislosti na způsobu jeho podání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky