Incidence žilního tromboembolismu a jeho vliv na přežití pacientů s primárním karcinomem močového měchýře

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Sandhu R, Pan CX, Wun T, et al. The incidence of venous thromboembolism and its effect on survival among patients with primary bladder cancer. Cancer 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Souhrn

Cílem nedávno provedené studie, do níž byly zahrnuty údaje o 24 861 pacientech, bylo určení incidence žilního tromboembolismu (VTE) u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem močového měchýře a posouzení vlivu VTE na přežití. Dvouletá incidence VTE činila 1,9 % a nejvyšší byla v prvních 6 měsících. Nebyla zjištěna závislost na věku, pohlaví, rase, stadiu nádoru ani na histologickém subtypu. Naopak byla zjištěna souvislost s faktory, jako je operace karcinomu, pokročilé stadium nemoci a zvyšující se počet přidružených chorob. Signifikantními rizikovými faktory pro úmrtí pak byly pokročilé stadium nemoci, zvyšující se počet přidružených chorob, afroamerická rasa, karcinom jiného histologického typu než z přechodného epitelu a VTE, která byla významným předpovědním faktorem smrti v prvních dvou letech. Nejsilnějším prediktivním faktorem jak VTE, tak úmrtí bylo metastatické onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky