Incidence žilního tromboembolismu a jeho vliv na přežití pacientů s primárním karcinomem močového měchýře

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Sandhu R, Pan CX, Wun T, et al. The incidence of venous thromboembolism and its effect on survival among patients with primary bladder cancer. Cancer 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Souhrn

Cílem nedávno provedené studie, do níž byly zahrnuty údaje o 24 861 pacientech, bylo určení incidence žilního tromboembolismu (VTE) u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem močového měchýře a posouzení vlivu VTE na přežití. Dvouletá incidence VTE činila 1,9 % a nejvyšší byla v prvních 6 měsících. Nebyla zjištěna závislost na věku, pohlaví, rase, stadiu nádoru ani na histologickém subtypu. Naopak byla zjištěna souvislost s faktory, jako je operace karcinomu, pokročilé stadium nemoci a zvyšující se počet přidružených chorob. Signifikantními rizikovými faktory pro úmrtí pak byly pokročilé stadium nemoci, zvyšující se počet přidružených chorob, afroamerická rasa, karcinom jiného histologického typu než z přechodného epitelu a VTE, která byla významným předpovědním faktorem smrti v prvních dvou letech. Nejsilnějším prediktivním faktorem jak VTE, tak úmrtí bylo metastatické onemocnění.

Literatura

Sandhu R, Pan CX, Wun T, et al. The incidence of venous thromboembolism and its effect on survival among patients with primary bladder cancer. Cancer 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky