Catumaxomab: přínos pro léčbu maligního ascitu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Seimetz D, Lindhofer H, Bokemeyer C. Development and approval of the trifunctional antibody catumaxomab (anti-EpCAMxanti-CD3) as a targeted cancer immunotherapy. Cancer Treat Rev 2010 Mar 26. [E-pub ahead of print]

Souhrn

Catumaxomab je trifunkční protilátka charakterizovaná svojí schopností vázat se na epiteliální adhezní molekuly (EpCAM) přítomné na buňkách tumorů, na CD3 antigen T-lymfocytů a na Fcγ receptory typu I, IIa a III akcesorních buněk (tj. makrofágů, dendritických či NK-buněk), z čehož vyplývá její cytolytická a profagocytární aktivita. Jeho účinnost a bezpečnost byla předmětem sledování několika studií II. a III. fáze. Recentně byl schválen pro intraperitoneální podání u maligního ascitu u nemocných s EpCAM-pozitivním karcinomem, jestliže selhala běžná standardní léčba. Třebaže je jeho účinnost současně testována i v jiných indikacích (karcinom vaječníku či žaludku), stal se první protilátkou schválenou výhradně pro využití u maligního ascitu.

Literatura

Seimetz D, Lindhofer H, Bokemeyer C. Development and approval of the trifunctional antibody catumaxomab (anti-EpCAMxanti-CD3) as a targeted cancer immunotherapy. Cancer Treat Rev 2010 Mar 26. [E-pub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky