Predikce multifokality u renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Tsivian M, Moreira DM, Caso JR, et al. Predicting occult multifocality of renal cell carcinoma. Eur Urol 2010 Mar 17. [Epub ahead of print]

Souhrn

Multifokální renální karcinom (RCC) se vyskytuje až ve 25 % odebraných ledvin, rozpoznání multifokality před zahájením léčby by přitom přispělo k lepšímu výběru vhodné léčby. Za tímto účelem byla navržena studie, jejímž cílem bylo vytvořit nomogram, který by umožnil preoperativní predikci multifokality u RCC. S využitím regresního modelu byly nalezeny tyto rizikové faktory: mužské pohlaví, rodinná anamnéza RCC, jiný než světlobuněčný histologický typ RCC, radiografická velikost ložiska 2–4 cm a grade IV dle Furmana. Výsledky nomogramu byly poté korelovány s patologickými nálezy po nefrektomii a byla potvrzena prediktivní hodnota nomogramu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky