Cisplatina ve formě liposomů u karcinomu ovaria

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Seetharamu N, Kim E, Hochster H, et al. Phase II study of liposomal cisplatin (SPI-77) in platinum-sensitive recurrences of ovarian cancer. Anticancer Res 2010;30:541–5.

Souhrn

Třebaže cisplatina je stále velmi účinným terapeutickým prostředkem u řady nádorových onemocnění, její užívání je nezřídka provázeno výskytem nežádoucích účinků (zejména nefrotoxicity). I v jejím případě, podobně jako se osvědčilo u jiných látek, vznikla proto snaha adjustovat ji do formy liposomů. Nově vyvinutá liposomální forma cisplatiny, SPI-77, by měla zajistit lepší snášenlivost a dopravení účinné látky až k samotnému nádoru. Tato hypotéza byla nyní hodnocena u žen s karcinomem ovaria, avšak kvůli pochybám o množství takto vpravené cisplatiny do organismu bylo záhy rozhodnuto o ukončení náboru nemocných. Celkem tedy bylo hodnoceno pouze pět osob a při užívání dávky 260 mg/m2 každý 21. den až do progrese onemocnění nebyl zaznamenán žádný závažný ani neočekávaný nežádoucí účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky