Cisplatina ve formě liposomů u karcinomu ovaria

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Seetharamu N, Kim E, Hochster H, et al. Phase II study of liposomal cisplatin (SPI-77) in platinum-sensitive recurrences of ovarian cancer. Anticancer Res 2010;30:541–5.

Souhrn

Třebaže cisplatina je stále velmi účinným terapeutickým prostředkem u řady nádorových onemocnění, její užívání je nezřídka provázeno výskytem nežádoucích účinků (zejména nefrotoxicity). I v jejím případě, podobně jako se osvědčilo u jiných látek, vznikla proto snaha adjustovat ji do formy liposomů. Nově vyvinutá liposomální forma cisplatiny, SPI-77, by měla zajistit lepší snášenlivost a dopravení účinné látky až k samotnému nádoru. Tato hypotéza byla nyní hodnocena u žen s karcinomem ovaria, avšak kvůli pochybám o množství takto vpravené cisplatiny do organismu bylo záhy rozhodnuto o ukončení náboru nemocných. Celkem tedy bylo hodnoceno pouze pět osob a při užívání dávky 260 mg/m2 každý 21. den až do progrese onemocnění nebyl zaznamenán žádný závažný ani neočekávaný nežádoucí účinek.

Literatura

Seetharamu N, Kim E, Hochster H, et al. Phase II study of liposomal cisplatin (SPI-77) in platinum-sensitive recurrences of ovarian cancer. Anticancer Res 2010;30:541–5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky