Pegylovaná arginindeimináza u neresekovatelného metastatického hepatocelulárního karcinomu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Glazer ES, Piccirillo M, Albino V, et al. Phase II Study of Pegylated Arginine Deiminase for Nonresectable and Metastatic Hepatocellular Carcinoma. J Clin Oncol 2010 Mar 29. [Epub ahead of print]

Souhrn

Buňky hepatocelulárního karcinomu (HCC) se vyznačují deficitem argininosukcinátsyntetázy I, a jsou proto závislé na exogenním příjmu argininu. Na základě tohoto předpokladu byla navržena studie II. fáze, v níž byla hodnocena účinnost a bezpečnost pegylované arginindeiminázy (ADI). 80 pacientů bylo léčeno ADI v dávce 80 IU/m2 nebo 160 IU/m2 týdně po 6 měsíců. Průměrné celkové přežití pacientů činilo 15,8 měsíce; koncentrace argininu zůstaly pod výchozí hodnotou po dobu 50 dní. Léčba byla dobře snášena a v souvislosti s ní nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Pegylovaná ADI využívající enzymatického deficitu buněk HCC tak představuje slibný lék, který může přinést významný užitek pacientům s neresekovatelným HCC.

Literatura

Glazer ES, Piccirillo M, Albino V, et al. Phase II Study of Pegylated Arginine Deiminase for Nonresectable and Metastatic Hepatocellular Carcinoma. J Clin Oncol 2010 Mar 29. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky