Ipilimumab u pacientů s pokročilým melanomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Wolchok JD, Neyns B, Linette G, et al. Ipilimumab monotherapy in patients with pretreated advanced melanoma: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2, dose-ranging study. Lancet Oncol 2010;11:155–64.

Souhrn

Ipilimumab je humánní monoklonální protilátka, která blokuje antigen CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4). Nedávno byla jeho účinnost hodnocena v klinické studii II. fáze, jíž se zúčastnilo 217 předléčených pacientů s pokročilým, neresekabilním melanomem (stadium III–IV). Ipilimumab byl podáván v dávkách 10 mg/kg (skupina A), 3 mg/kg (skupina B) nebo 0,3 mg/kg (skupina C) každý třetí týden ve čtyřech cyklech, následovaných udržovací léčbou trvající 3 měsíce. Celkové léčebné odpovědi bylo dosaženo u 11,1 % (skupina A) vs 4,2 % (skupina B) vs 0 % (skupina C); p = 0,0015. Nejvíce nežádoucích účinků bylo, dle předpokladu, pozorováno ve skupině A, přičemž nejčastěji se jednalo o gastrointestinální nežádoucí účinky (průjem). Účinnost ipilimumabu tak byla přímo úměrná podané dávce.

Literatura

Wolchok JD, Neyns B, Linette G, et al. Ipilimumab monotherapy in patients with pretreated advanced melanoma: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2, dose-ranging study. Lancet Oncol 2010;11:155–64.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky