Úloha genu SM22 u kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Yeo M, Park HJ, Kim DK, Kim YB, Cheong JY, Lee KJ, Cho SW. Loss of SM22 is a characteristic signature of colon carcinogenesis and its restoration suppresses colon tumorigenicity in vivo and in vitro. Cancer 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Souhrn

V minulosti byla v experimentálním modelu kolorektálního karcinomu zjištěna snížená exprese genu SM22. V nedávné studii pak byla exprese genu SM22 hodnocena ve vzorcích lidského kolorektálního karcinomu, přičemž bylo pozorováno, že gen SM22 je statisticky významně deregulován u adenokarcinomů (58 %) ve srovnání s adenomy (21,4 %) či zdravými buňkami střevní sliznice (15,3 %). Ztráta SM22 korelovala s nízkou diferenciací tumoru (p = 0,009) a metastazováním do lymfatických uzlin (p = 0,029). Obnovení exprese genu SM22 vedlo k inhibici migrace a schopnosti nádorových buněk tvořit kolonie a navodilo zpomalení růstu tumoru. Z uvedeného vyplývá, že ztráta SM22 je významným znakem kolorektálního karcinomu a je úzce spojena s jeho progresí, diferenciací a metastazováním. Pozorované obnovení exprese SM22 vedoucí k inhibici karcinogeneze naznačuje možnou úlohu SM22 jako tumor supresorového genu.

Literatura

Yeo M, Park HJ, Kim DK, Kim YB, Cheong JY, Lee KJ, Cho SW. Loss of SM22 is a characteristic signature of colon carcinogenesis and its restoration suppresses colon tumorigenicity in vivo and in vitro. Cancer 2010 Mar 24. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky