Id4 je potenciálním supresorem nádoru u karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Carey JP, Asirvatham AJ, Galm O, et al. Inhibitor of differentiation 4 (Id4) is a potential tumor suppressor in prostate cancer. BMC Cancer 2009;9:173.

Souhrn

Id4 (inhibitor diferenciace 4) patří do skupiny genů Id a je dominantním negativním regulátorem transkripce faktorů basic helix-loop-helix (bHLH). Útlum exprese genu Id4 u řady karcinomů ve spojitosti s hypermetylací promotoru vede k domněnce, že Id4 může působit jako supresor nádoru. To bylo ověřováno v nedávno provedené studii, v níž byla zjištěna utlumená exprese Id4 u buněčných linií karcinomu prostaty DU145, jejíž příčinou byla hypermetylace promotoru. Utlumená exprese vedla ke zvýšené apoptóze a snížené buněčné proliferaci, způsobené zčásti zastavením S-fáze a též prodloužením fáze G2/M. Na molekulární úrovni byly tyto změny spojeny se zvýšením exprese androgenního receptoru, p21, p27 a p53 u buněk DU145. Tyto výsledky ukazují, že Id4 působí přímo jako supresor nádoru ovlivněním posloupnosti buněčných pochodů na různých úrovních, což vede k potlačení buněčné proliferace a morfologickým změnám, které jsou patrně zprostředkovány aktivací dříve utlumených supresorů nádoru.

Literatura

Carey JP, Asirvatham AJ, Galm O, et al. Inhibitor of differentiation 4 (Id4) is a potential tumor suppressor in prostate cancer. BMC Cancer 2009;9:173.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky