Exprese chemokinového receptoru CXCR4 u pacientů s hepatocelulárním karcinomem zvyšuje pravděpodobnost výskytu kostních metastáz a nepříznivé délky přežívání

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Xiang ZL, Zeng ZC, Tang ZY, et al. Chemokine receptor CXCR4 expression in hepatocellular carcinoma patients increases the risk of bone metastases and poor survival. BMC Cancer 2009;9:176.

Souhrn

U metastáz různých karcinomů se uplatňuje chemokinový a na kostní dřeň směřující receptor CXCR4. Recentně byla analyzována spojitost exprese CXCR4 s výskytem kostních metastáz u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a délkou přežívání těchto pacientů. Zvýšená exprese CXCR4 byla zjištěna u 79,1 % pacientů s kostními metastázami a u 41,3 % pacientů bez kostních metastáz – exprese CXCR4 byla prediktivní pro výskyt kostních metastáz (AUC: 0,689; 95% CI: 0,601–0,776; p < 0,001). Zvýšená exprese CXCR4 dále zkracovala střední dobu celkového přežití (OS) (18,0 měsíců proti 36,0 měsícům; p < 0,001). Multivariantní analýzou byl určen CXCR4 jako výrazný nezávislý rizikový faktor zkrácené doby přežití bez známek onemocnění (PFS) (RR: 5,440; p = 0,023) a zkráceného celkového přežití (OS) (RR: 7,082; p = 0,001). Exprese CXCR4 u primárního hepatocelulárního karcinomu je tedy patrně nezávislým rizikovým faktorem výskytu kostních metastáz a je spojena s nepříznivým klinickým výsledným stavem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky