Exprese chemokinového receptoru CXCR4 u pacientů s hepatocelulárním karcinomem zvyšuje pravděpodobnost výskytu kostních metastáz a nepříznivé délky přežívání

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Xiang ZL, Zeng ZC, Tang ZY, et al. Chemokine receptor CXCR4 expression in hepatocellular carcinoma patients increases the risk of bone metastases and poor survival. BMC Cancer 2009;9:176.

Souhrn

U metastáz různých karcinomů se uplatňuje chemokinový a na kostní dřeň směřující receptor CXCR4. Recentně byla analyzována spojitost exprese CXCR4 s výskytem kostních metastáz u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a délkou přežívání těchto pacientů. Zvýšená exprese CXCR4 byla zjištěna u 79,1 % pacientů s kostními metastázami a u 41,3 % pacientů bez kostních metastáz – exprese CXCR4 byla prediktivní pro výskyt kostních metastáz (AUC: 0,689; 95% CI: 0,601–0,776; p < 0,001). Zvýšená exprese CXCR4 dále zkracovala střední dobu celkového přežití (OS) (18,0 měsíců proti 36,0 měsícům; p < 0,001). Multivariantní analýzou byl určen CXCR4 jako výrazný nezávislý rizikový faktor zkrácené doby přežití bez známek onemocnění (PFS) (RR: 5,440; p = 0,023) a zkráceného celkového přežití (OS) (RR: 7,082; p = 0,001). Exprese CXCR4 u primárního hepatocelulárního karcinomu je tedy patrně nezávislým rizikovým faktorem výskytu kostních metastáz a je spojena s nepříznivým klinickým výsledným stavem.

Literatura

Xiang ZL, Zeng ZC, Tang ZY, et al. Chemokine receptor CXCR4 expression in hepatocellular carcinoma patients increases the risk of bone metastases and poor survival. BMC Cancer 2009;9:176.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky