Kvalita života pacientů po radioterapii karcinomu rekta

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Das P, Cantor SB, Parker CL, et al. Long-term quality of life after radiotherapy for the treatment of anal cancer. Cancer 2010;116:822–9.

Souhrn

Radioterapie je současným standardem léčby u osob s lokalizovaným dlaždicobuněčným karcinomem análního kanálu. Jaká je však kvalita života těchto pacientů po radioterapii? Odpověď přinesla studie, jíž se zúčastnilo 80 osob léčených definitivní radioterapií se souběžnou chemoterapií nebo bez chemoterapie pro karcinom rekta, kterým byly s minimálně dvouletým odstupem po dokončení radioterapie poslány dotazníky zahrnující mj. stupnici sexuálních problémů či otázky týkající se demografických charakteristik a přidružených onemocnění. Pacienti obecně uváděli přijatelné celkové skóre kvality života (nižší skóre bylo zaznamenáno u mladších pacientů; souviselo s výskytem úzkosti a deprese), ale špatná skóre sexuálních funkcí. Je třeba provést výzkum modernějších radiačních postupů, které by mohly snížit pozdní toxické účinky radioterapie.

Literatura

Das P, Cantor SB, Parker CL, et al. Long-term quality of life after radiotherapy for the treatment of anal cancer. Cancer 2010;116:822–9.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky