Histologie metastáz renálního karcinomu se sarkomatoidní transformací

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie
Citace: Shuch B, Said J, Larochelle JC, Zhou Y, et al. Histologic evaluation of metastases in renal cell carcinoma with sarcomatoid transformation and its implications for systemic therapy. Cancer 2010;116 616–24.

Souhrn

V některých případech renálního karcinomu se v nádoru nachází sarkomatoidní složka. Autoři recentní studie zkoumali vzorce výskytu metastáz těchto nádorů s cílem zjistit, zda sarkomatoidní rysy zůstávají v metastázách zachovány a zda má procentuální podíl sarkomatoidních rysů v primárním nádoru vliv na metastatický rozsev. Bylo vyšetřeno 52 metastatických ložisek, z nichž valná většina (96 %) se jevila jako histologicky homogenní (šlo o ložiska sarkomatoidního nebo karcinomatoidního vzhledu), což podporuje hypotézu o jejich vzniku na podkladě agresivního subklonu vycházejícího z primárního nádoru. Histologický nález ani grading karcinomu neměly vliv na vzorec výskytu metastáz; byla ovšem zjištěna spojitost mezi vyšším procentuálním podílem sarkomatoidních rysů v primárním nádoru a sarkomatoidní strukturou vzdálených metastáz. Systémový výskyt sarkomatoidních metastáz bylo možno předpokládat tehdy, jestliže procentuální podíl sarkomatoidních rysů v primárním nádoru překročil mezní hodnotu 30 %.

Literatura

Shuch B, Said J, Larochelle JC, Zhou Y, et al. Histologic evaluation of metastases in renal cell carcinoma with sarcomatoid transformation and its implications for systemic therapy. Cancer 2010;116 616–24.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky