Účinnost vakcíny obsahující peptid GP2 z HER-2/neu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Alergologie, Onkologie
Citace: Carmichael MG, Benavides LC, Holmes JP, et al. Results of the first phase 1 clinical trial of the HER-2/neu peptide (GP2) vaccine in disease-free breast cancer patients: united States Military Cancer Institute Clinical Trials Group Study I-04. Cancer 2010
116:292–301.

Souhrn

Receptor HER-2/neu, jehož exprese je u karcinomu prsu zvýšená, je zdrojem imunogenních peptidů GP2 a E75. Testování E75 ve II. fázi jako adjuvantní vakcíny naznačilo klinický přínos, nyní se zkouší GP2, získávaný z transmembránové části receptoru HER-2/neu, jenž má odlišné vazebné charakteristiky a může být více imunogenní než E75. Vakcína obsahující peptid GP2 tak byla nedávno posuzována u 18 pacientek s karcinomem prsu bez projevů onemocnění, bez postižení lymfatických uzlin, s pozitivním lidským leukocytárním antigenem (HLA)-A2(+), přičemž u všech pacientek byla pozorována imunologická odpověď jak ex vivo, tak in vivo a zvýšil se také počet E75-specifických CD8+ T-buněk. Vakcína s peptidem GP2 byla dobře snášena, s velmi nízkým výskytem místních i celkových nežádoucích účinků.

GP2 vyvolal HER-2/neu-specifickou imunitní odpověď, včetně epitopového rozšíření, u pacientek s karcinomem prsu s vysokým rizikem a bez postižení lymfatických uzlin. Tyto nálezy podporují další výzkum vakcíny s GP2 k prevenci recidivy karcinomu prsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky